รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของการติดตั้งค่าต่างๆ ของ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด

 URL Name http://www.i-san.net
 Domain Name i-san.net
 DNS Server Primary 203.144.243.100
 DNS Server Secondary 203.144.243.101
 Mail box size 20 MBytes ( For Package Pro Only )
 Proxy Server proxy.i-san.net (Port 8080)
 Mail Server (Incoming POP3) mail.i-san.net
 Mail Server (Outgoing SMTP) mail.i-san.net
 E-mail address for membership username@i-san.net
 Network ADSL      (เป็นค่า Network ของชุมสาย TT&T เท่านั้น)  
 Encapsulation PPPoE  LLC
 VPI 0
 VCI 33


อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ประเภท Dial Up
 
ลูกค้าสามารถจ่ายชำระได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้
   


1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Compatible 486 ขึ้นไป หรือ macintosh
2. หน่วยความจำ อย่างน้อย 16 Mbyte
3. พื้นที่ใน Hard Disk ไม่น้อยกว่า 30 Mbyte
4. อุปกรณ์ MODEM ความเร็ว 28.8Kbps ขึ้นไป
5. สายโทรศัพท์ 1 หมายเลข
และ 2 เลขหมายสำหรับระบบ Mulitilink

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time