เครื่อง Finger Scan ได้ตอบรับกระแสเทคโนโลยีบนเครือข่าย ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ ประสบการณ์ใหม่ของการใช้งาน ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่ผสานเป็นหนึ่งอย่างลงตัว

 
Finger Scan รายละเอียดสินค้า


รุ่น   Bravo6
ยี่ห้อ   HIP
ราคาขาย 37,000  
รายละเอียด

 ป้องกันการทำงานแทนกันได้ 100%
 ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติพร้อมระบบ Sleep model
 รองรับผู้ใช้งาน 2,000 ลายนิ้วมือและบันทึกการทำงานได้ 80,000 รายการ
ชุดหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ URU 4000 ใช้เวลาในการสแกนเพียง 2 วินาที
 เชื่อมต่อแบบ RS232 RS485 และ TCP/IP
 มีระบบแสดงข้อมูลการบันทึกการทำงาน ข้อมูลการบันทึกลายนิ้วมือ และข้อมูลอื่นๆ สามารถส่งข้อมูลพนักงานไปแสดงที่ตัวเครื่องได้
 สามารถตั้งระบบป้องกันการสแกนนิ้วซ้ำได้
 สามารถเลือกเสียงตอบรับเป็นเสียงพูดหรือ เสียงสัญญาณได้
 ระบบ Sleep mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการทำงานของเครื่อง
 ตั้งค่า Baud Rate ได้มากถึง 115,200 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
สามารถเดินสายได้ไกลถึง1กิโลเมตร โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณจาก RS232 เป็น RS485
 มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อสร้าง Soft ware ทำงานร่วมกับตัวเครื่อง เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ที่สนใจ(Option)
 สามารถตั้งระบบ Manager ได้3ระดับเพื่อเป็นผู้ดูแลระะบบ
สามารถต่อพ่วงเป็นระบบ Network ได้มากถึง254เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP
โปรแกรม Attendance ทั้งเมนูภาษาไทยและอังกฤษ ใช้งานง่ายและสะดวก
Option สามารถ เพิ่ม Controller box เพื่อสามารถเชื่อมต่อ เป็นระบบ Access Control ได้
สามารถกำหนด Gateway เพื่อการเชื่อมต่อต่างสาขาได้
สามารถ Backup ข้อมูลมาไว้ที่ USB drive ได้ และยังสามารถเอาข้อมูลที่ Backup ไว้กลับไปที่ตัวเครื่องได้

รุ่น   Bravo5
ยี่ห้อ   HIP
ราคาขาย 25,000  
รายละเอียด

 ป้องกันการทำงานแทนกันได้ 100%
 ระบบ Sleep mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการทำงานของเครื่อง
 รองรับผู้ใช้งาน 2,000 ลายนิ้วมือ และบันทำการทำงานได้ 80,000 รายการ
 ชุดหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical ที่เคลือบสารโพริเมอร์ ทำให้อ่านลายนิ้วมือที่อ่านยากได้ดีขึ้น
 เชื่อมต่อแบบ RS232 RS485 และ TCP/IP
 มีระบบแสดงข้อมูลบันทึกการทำงาน ข้อมูลการบันทึกลายนิ้วมือ และข้อมูลอื่นๆ สามารถส่งข้อมูล
พนักงานไปแสดงที่ตัวเครื่องได้
 สามารถป้องกันการสแกนนิ้วซ้ำได้
 สามารถเลือกเสียงตอบรับเป็นเสียงพูดหรือ เสียงสัญญาณได้
 ตั้งค่า Baud Rate ได้มากถึง 115,200 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
 สามารถเดินสายได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณจาก RS232 เป็น RS485
สามารถตั้งระบบได้ 3 ระดับเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ
สามาต่อพ่วงเป็นระบบ Network ได้มากถึง 254 เครื่อง ด้วยระบบการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP
 มีระบบ Manager ควบคุมการใช้งานเครื่องได้ 3 ระดับ
 มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อสร้าง Software ทำงาน ร่วมกับตัวเครื่องเหมาะสำหรับนักพัฒนา โปรแกรมหรือผู้ที่สนใจ (Option)
โปรแกรม Attendance ทั้งเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้งานง่ายและสะดวก

รุ่น   Bravo4/I
ยี่ห้อ   HIP
ราคาขาย 17,500  
รายละเอียด

 ป้องกันการทำงานแทนกันได้ 100%
มีระบบ Stand Alone ทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิด Computer ตลอดเวลา
 ระบบ Sleep mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการทำงานของเครื่อง
 รองรับผู้ใช้งาน 1,500 ลายนิ้วมือ และบันทำการทำงานได้ 50,000 รายการ
 ชุดหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical ที่เคลือบสารโพริเมอร์ ทำให้อ่านลายนิ้วมือที่อ่านยากได้ดีขึ้น
 เชื่อมต่อแบบ RS232 RS485  
 สามารถป้องกันการสแกนนิ้วซ้ำได้
 สามารถเลือกเสียงตอบรับเป็นเสียงพูดหรือ เสียงสัญญาณได้
 ตั้งค่า Baud Rate ได้มากถึง 115,200 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
สามารถตั้งระบบได้ 3 ระดับเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ
 มีระบบ Manager ควบคุมการใช้งานเครื่องได้ 3 ระดับ
 มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อสร้าง Software ทำงาน ร่วมกับตัวเครื่องเหมาะสำหรับนักพัฒนา โปรแกรมหรือผู้ที่สนใจ (Option)
โปรแกรม Attendance ทั้งเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้งานง่ายและสะดวก
รุ่น   URU 4000
ยี่ห้อ   HIP
ราคาขาย 6,200  
รายละเอียด

 สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว
 บันทึกการลงเวลาทำงานการเข้าออกงาน แล้วสามารถส่งข้อมูลออกเป็น Text Files ไปใช้กับโปรแกรมคิดเงินเดือนได้ ทุกชนิด
 ใช้งานง่าย เพียงติดตั้งโปรแกรมแล้วทำการเก็บลายนิ้วมือต้นฉบับ ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 โปรแกรม Time Attendance สามารถคำนวนเวลามาทำงาน การขาดลามาสายได้
 สามารถแสดงรายงานการ ขาดลา มาสาย หรือการทำ OT ได้
คุณสมบัติ U.are.U 4000 Sensor
 มีขนาดเล็ก
 คุณภาพในการบันทึกภาพสูง
 ปฎิเสธลายนิ้วมือแฝง
 สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ที่ค่าผิดพลาดถึง 30 องศา
 ใช้งานได้ดีกับรายนิ้วมือที่ ชื้น แห้ง หรือ หยาบ
 ใช้งานได้กับแอปปลิเคชั่น U.are.Uทั้งหมด
 สนับสนุนระบบปฎิบัติการ Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP
 สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับชุดพัฒนาโปรแกรม SDK (Software Develop Kit) เพื่อทำเป็น โปรแกรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้า Biokey SDK)
รายละเอียด
 ความสามารถของหัวอ่านในการแยกจุดถึง: 512 dpi
 ขนาดภาพ: 14.6 mm
 18.1 mm (ความยาว)
 8-bit สีขาว/ดำ (256ระดับสี)
 Sensor ขนาด: approx. 79 x มม. 49 x มม. 19 มม.

 หมายเหตุ  - ราคาที่เสนอขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                  - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด  Tel: 043-333323
 
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time