การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name registration)

          เป็นการให้บริการรับจดและดูแล Domain name องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะมี Domain name เป็นของตัวเอง โดยสามารถมารับบริการได้ที่ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด

     อัตราค่าบริการ

Domain name
ค่าบริการ (สมัคร)
ค่าบริการ(ต่ออายุ)
หมายเหตุ
Domain Name ในประเทศ *
2,000 ( ต่อ 2ปี )**
1,000
จ่ายเป็นรายปี
Domain Name ต่างประเทศ***
1,000 ( ต่อ 1 ปี)
1,000
จ่ายเป็นรายปี
ฟรี! Domain Parking 1 ปี ( หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )                   

       

         * Domain Name ในประเทศ  - ในชื่อโดเมน *.co.th,*.in.th,*.ac.th,*.or.th,*.go.th

       ** สมัครครั้งแรก ใช้ได้นาน 2 ปี

      *** Domain Name ต่างประเทศ   - ในชื่อโดนเมน *.com *.net *.org


       องค์กรหรือบริษัทของท่านจะมี web site เป็น http://www.companyname.co.th หรือ company.comเช่น http://www.newcom.co.th
       หรือ http://www.newcom.com เป็นต้น

       หลังจากที่ได้ชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการมี Homepage ท่านสามารถเช่าพื้นที่สำหรับฝากเวบเพจ หรือ Web Hosting เพื่อเผยแพร่
       ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้จากบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการตาม รายละเอียดที่รายการ Web Hosting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


     
      
                  บริการรับฝากโฮมเพจกับ อีสาน ดอท เน็ต สำหรับธุรกิจ,หน่วยงาน,องค์กร ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ ของหน่วยงาน สู่โลกอินเทอร์เน็ต
         สำหรับโลกธุรกิจ เปรียบเสมือน มีหน้าร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
                  บริการรับฝากโฮมเพจนี้ ทำให้คุณสามารถมีเว็บไซต์ของตนเอง โดยลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยตลอดเวลา
         ซึ่งทาง อีสาน ดอท เน็ต มีทีมงานมืออาชีพในการดูแลรักษาเครือข่าย และระบบรับฝาก พัฒนาโฮมเพจ บริการรับฝากโฮมเพจ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก
        กลาง และขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง   

         รายละเอียดบริการประกอบด้วย
      • พื้นที่ในการเก็บโฮมเพจขนาดตั้งแต่ 50 MB จนถึง 10G
      • เครื่อง Server ตั้งอยู่บน True Network (Inter 2,725Mbps / Local 5,100Mbps)
      • Support ASP, ASP.NET, PHP, CGI, Perl, Python 
      • Webmail, POP3, SMTP

      • Anti Virus & Anti Spam Mail
      • Web Upload, FTP Upload
      • Microsoft FontPage Support
      • MySQL,Microsoft SQL Support
      • Web Statistics
      • Web Control Panel, Plesk 7.5

     ประเภทและค่าบริการ

Disk space
Domain
Domain Alias
Subdomain
Traffic/Month (GB)
E-mail
SQL Databases
ราคา/ปี
50MB
1
-
-
2
1
-
1,500
100MB
1
-
-
5
2
-
2,500
200MB
1
-
-
6
3
-
3,500
300MB
1
-
-
7
4
-
4,500
500MB
1
-
-
10
5
-
6,000

Disk space
Domain
Domain Alias
Subdomain
Traffic/Month (GB)
E-mail
SQL Databases
ราคา/เดือน
50MB
1
1
1
5
1
1
300
100MB
1
1
1
8
2
1
500
200MB
1
1
1
12
5
1
800
300MB
1
1
1
15
8
1
1,000
500MB
1
1
1
20
10
1
1,500

Disk space
Domain
Domain Alias
Subdomain
Traffic/Month (GB)
E-mail
SQL Databases
ราคา/เดือน
50MB
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited
1
1
800
100MB
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited
5
5
1,000
200MB
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited
8
8
1,500
300MB
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited
10
10
2,000
500MB
1
Unlimited
Unlimited
Unlimited
15
15
2,500

Disk space
Domain
Domain Alias
Subdomain
Traffic/Month (GB)
E-mail
SQL Databases
ราคา/เดือน
1G
5
-
Unlimited
10
20
10
3,500
3G
15
-
Unlimited
30
50
30
4,500
5G
25
-
Unlimited
50
100
50
5,500
10G
50
-
Unlimited
100
200
100
6,500

         หมายเหตุ :
       - Mailbox 50MB
       - Addition mailbox 50MB/50บาท/เดือน
       - Addition E-mail 1Account/50บาท/เดือน
       - Addition SQL 50MB/200บาท/เดือน
       - ชำระล่วงหน้า 6,12 เดือน ส่วนลด 5,10%
       - ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

      บริการฝากอีเมล์กับ อีสาน ดอท เน็ต สำหรับธุรกิจ,หน่วยงาน,องค์กร ที่ต้องการระบบจัดการอีเมล์   ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ต
      บริการรับฝากอีเมล์นี้ เปรียบเสมือนหน่วยงานของท่าน มี Mail Server ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เป็นของตนเอง สามารถมี Domain Name เป็นชื่อของหน่วยงาน มีระบบบริหารจัดการ E-mail Account โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแล
          
          - Mail Server ตั้งอยู่บน True Network (Inter 2,725Mbps / Local 5,100Mbps)
          - Mail Server รองรับโปรโตคอล SMTP,POP3,IMAP4
          - มีระบบป้องกันเมล์ขยะ (Spam Mail) และมีระบบป้องกัน Virus (Anti Virus ที่มากับ E-mail)
          - Web Interface Administration สำหรับบริหารจัดการ E-mail Account (Add/Edit/Delete)
          - Web Mail สำหรับรับ-ส่งอีเมล์ URL:http://webmail.Yourname
          - เนื้อที่ Mailbox 50MB/Account

ประเภทและค่าบริการ

                            
จำนวน Account
ค่าบริการแรกเข้า (บาท)
ค่าบริการรายเดือน (บาท)
10
Free!
500
20
Free!
1,000
50
Free!
1,500
80
Free!
2,500
100
Free!
3,500

** หมายเหตุ
    - Mailbox 50MB
    - Addition Mailbox 50MB/50บาท/เดือน
    - Addition E-mail 1Account/50บาท/เดือน
    - ชำระล่วงหน้า 6,12 เดือน ส่วนลด 5,10%
    - ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Features :
    - Webmail, POP3, SMTP
    - Mail Redirects
    - Mail Groups
    - Mail Autoresponders
    - Mailing Lists

       Colocation เป็นอีกหนึ่งบริการ ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ เพราะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ที่ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ จำนวนมาก โดยการนำตัว Server ที่ต้องการใช้บริการ มาฝากพื้นที่ไว้กับ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด

ประเภทและค่าบริการ

Server
ค่าแรกเข้า
ค่าบริการรายเดือน
1U
2,000
3,500
2U
2,000
4,000
3U
2,000
4,500
Tower Case
2,000
6,000

หมายเหตุ : - ชำระล่วงหน้า 6,12 เดือน ส่วนลด 5,10%
                    - ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Features : - 1 IP Address
                     - Unlimited Data Transfer


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time